Roald Amundsen og hans menn og ikke minst det fine lille skipet, Gjøa, overvintret i det som skulle få navnet Gjøahavn. Her bodde de sammen med inuittene og lærte mye om hvordan man lever (og overlever) i et til tider svært ugjestmildt klima. Bildet er hentet fra nettet.

Roald Amundsen og hans menn og ikke minst det fine lille skipet, Gjøa, overvintret i det som skulle få navnet Gjøahavn. Her bodde de sammen med inuittene og lærte mye om hvordan man lever (og overlever) i et til tider svært ugjestmildt klima. Bildet er hentet fra nettet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *