Ukas bok: På liv og død – Filmkveld med Alex Rosèn

Alex Rosèn var for en del år siden programleder for en serie som het Folk i farta.  Om serien står det at Alex treffer folk med «Spesielle karrierer i utlandet». Akkurat denne historien finner Alex så interessant at han klarer å lage to programmer ut av det – og begge ligger fremdeles tilgjengelige på NRK.no.

Folk i farta/NRK – her får du link til begge programmene!

Del 1:

Del 2:

Kr. 349,- (Du blir viderekoblet til flinke folk i bokhandelen Nautisk Fritid – de ordner utsendelsen

Hilsen Forlegger-Anne

Forlegger-Anne Nygren er selv en ivrig seiler som har vært på langturseilas to ganger og arrangerer og holder foredrag.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search